The Bald Eagle’s nest in Prague

Jan Korous Tvorba webových stránek a e-shopů, Vytvoření loga firmy Leave a Comment

Zadání projektu 15. února 2021Dokončení projektu 15. března 2021Navržený budget nepřekročenPoptávka na vytvoření webové prezentace u nově zřizovaného projektu. Mezi požadavky, které jsou zcela jasné, jako je rychlost a atraktivnost webu, byly i požadavek jazyka webu, který měl být pouze v angličtině. Dále pak byl kladen důraz na U.S. vlajku …

Garage Detail by Cipi

Jan Korous Vytvoření loga firmy Leave a Comment

Zadání:Požadavek vytvoření unikátního loga, které bude nezaměnitelné, výstižné a odliší Garáže Detail od konkurenčních firem, které se zabývají stejnou nebo podobnou činností – čištěním vozidel. Jedním z přání Cipiho, CEO firmy, bylo, aby logo mělo nádech „vintage“, tedy trochu retro, ale aby zároveň bylo moderní a poutavé.Realizace logaZadání: Požadavek vytvoření …

Re-Brand Love BARF s.r.o.

Jan Korous Branding a grafické práce, Branding a vizuální strategie, Ostatní grafické práce, Vytvoření loga firmy Leave a Comment

Zadání:Přepracování stávajícího vizuálního stylu firmyBylo požadováno vytvoření unikátního loga, které bude nezaměnitelné výstižnéZpracování loga do reklamních tiskovin firmyjinými slovy sladění veškerých firemních tiskovin do nového grafického styluIntegrace nového vizuálu firmy do interních dokumentůPřepracování interních dokumentů firmy do nového brandu (faktury, dodací listy a pod.)Vytvoření nových vizitek, letáků a jiných tiskovinVytvoření …