Vizuální styl

Jednotný vizuální styl je souborem vizuálních prvků, které usnadňují vnější i vnitřní komunikaci organizace a  vytvářejí dobrý obraz o ní. Svou jednotností, komplexností a estetikou se významně podílí na snadné a nezkreslené identitě organizace. Stejně jako logo je důležitým prvkem vedoucím k pozitivní asociaci firmy klientem.

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního stylu, čímž současně stanovuje závazná pravidla, způsoby, příklady a doporučení, jak postupovat při jejich aplikaci.


Propagační materiály a tiskoviny

Dalšími produkty vizuálního stylu firmy je sladění veškerých propagačních materiálů firmy, jako jdou online letáky, vizitky, bannery, věrnostní karty, reklamní předměty, potisky vozidel a podobně.vizitky